Skal din pension arbejde for den grønne omstilling?

Måden du med én handling mest effektivt kan gøre noget godt for klimaet, er ved at stemme til din pensionskasses generalforsamling. Det er fordi at pensionskasserne i Danmark råder over 5000 milliarder kroner. Det er ikke bare penge, der står på en konto, men penge der ‘arbejder’. Penge der altså i sidste ende er investeret i projekter og virksomheder, der påvirker klimaet.

Har du din pension i AkademikerPension, Arkitekternes Pension, ISP, P+ eller PJD, kan du bruge din stemmeret til at flytte milliarder af pensionskroner ud af klimamæssigt og økonomisk risikable investeringer i kul, olie og gas.

Din stemme på dette års generalforsamlinger er vigtig. Tidligere afstemninger er afgjort af ganske få stemmer, så derfor er hver eneste stemme vigtig. Det tager kun få minutter at stemme: Du kan nemlig afgive en fuldmagt så vi fra AnsvarligFremtid kan stemme på vegne af dig. Find din pensionskasse i listen herunder for at se hvordan du kan gøre en stor forskel.

Hvis du er i tvivl omkring hvilken pensionkasse du har, kan du finde en liste på PensionsInfo.

Find dit pensionsselskab herunder

Flere pensionsselskaber vil blive tilføjet når deres generalforsamling nærmer sig

Arkitekternes Pensionskasse

Arkitekter, Designere

Stem til bestyrelsesvalget - senest 2. juni

Peder Walsøe Pedersen og Mads Gudmand-Høyer stiller op til bestyrelsen for blandt andet at arbejde for gennemførelsen af de medlemsforslag om bæredygtig pension der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2022

Forslagene om bæredygtig pension omhandler:
 1. Bæredygtigt pensionstilbud i Arkitekternes Pensionskasse
  • Ambitiøse og forpligtende klimamålsætninger
  • Flere grønne investeringer
  • Øget transparens om investeringer
 2. Markedstjek med fokus på bæredygtighed

Forslagenes fulde ordlyd og begrundelse finder du her

Læs Mads Gudmand-Høyers og Peder Walsøe Pedersens valgoplæg her

PJD

Jordbrugsakademikere, Dyrlæger

Stem til bestyrelsesvalget - senest 1. juni

Der er 3 kandidater opstillet til valget, og det er AnsvarligFremtids vurdering, at det er kandidaten Lise Lykke Steffensen, som er bedst egnet til at få PJD til at arbejde i en mere bæredygtig retning.

Lise Lykke Steffensen vil bidrage med vigtig kvindeligt perspektiv og fornyelse og med klare målsætninger:

 1. Ansvarlighed og afkast skal gå hånd i hånd.
 2. Ansvarlighed er en forudsætning for at sikre opbakning fra de yngre medlemmer

AnsvarligFremtid anbefaler derfor at stemme på Lise Lykke Steffensen, som er opstillet af PJD medlemmer.

Læs mere om hendes valgoplæg her: Valgoplæg
Støt op om Lise´s valg til bestyrelsen - stem via linket herunder

ISP

Diplomingeniører, der ikke er medlem af P+

Stem til bestyrelsesvalget - senest 1. juni

Marc Fussinger stiller op til bestyrelsen for blandt andet at arbejde for ansvarlige investeringer med høj grad af transparens der sikrer bæredygtige pensioner, og for at ISP som selvstændig pensionskasse tager aktivt ansvar. Marc vil derfor arbejde for at fremme de 3 medlemsforslag som han selv var med til at fremsætte på ISPs generalforsamling.

Forslagene omhandler:
 1. Deltagelse i Internationalt klima-investornetværk med forpligtende klimamålsætninger
 2. Øget transparens om investeringer
 3. Målsætning om grønne investeringer

Læs mere om forslagene her, og læs mere om Marc´s fulde valggrundlag her.

Støt op om Marc's valg til bestyrelsen - stem via linket herunder

P+

Jurister, økonomer, statskundskabere, ingeniører m.fl.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 7 april

Ved dette års generalforsamling var der ikke fremsat medlemsforslag omkring klima, og vi indsamlede heller ikke fuldmagter. Årsagen er, at vi i øjeblikket har en løbende og konstruktiv dialog med P+ om at sikre at tidligere års generalforsamlingsforslag bliver gennemført, herunder forslag om frasalg af fossile selskaber og øget transparens..

Du kan læse mere om status på vores dialog med P+ her.

Hvis du gerne fortsat vil være orienteret om vores planer for den fremtidige dialog med P+, herunder eventuelle medlemsforslag på næste års generalforsamling, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Velliv

Almen, kunde-ejet pension

I perioden 1-14. marts 2022 blev der afholdt der valg til repræsentantskabet i Velliv Foreningen som ejer pensionsselskabet Velliv.

AnsvarligFremtid anbefalede medlemmerne at stemme på 2 grønne kandidater, nemlig Lena Hellström og Jan Steffensen. Begge medlemmer blev valgt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet for at få af vide hvornår du kan stemme igen næste år

AkademikerPension

Magistre, Gymnasielærere, Psykologer

Generalforsamlingen blev afholdt d. 26 marts

AnsvarligFremtid fremsatte 3 klimaforslag (medlemsforslag 2, 3 og 4), som du kan læse her. Alle forslag blev vedtaget.

Generalforsamlingen er ovre for i år. Tilmeld dig nyhedsbrevet for at få at vide hvornår du kan afgive fuldmagt igen næste år.

Er din pensionskasse ikke på listen?

Det kan der være flere grunde til.
Gå ind på dette link for at se en mere udtømmende liste

Sammen er vi stærkere

Jo flere fuldmagter vi samler ind jo stærkere står vi. Du gør en stor forskel ved at indsende en fuldmagt, og du kan gøre en endnu større en ved at få dem du kender med.

Vi anbefaler du eksempelvis skriver

Jeg har lige fået min pension til at arbejde for den grønne omstilling.
Det kan du også få din pension til! Klik her for at afgive en fuldmagt til at stemme for en grønnere pension.

Bliv klogere på danske pensionskassers fossile investeringer

Mellemfolkeligt Samvirke har i februar 2022 lanceret en stor søgbar database med et samlet overblik over alle 16 danske pensionsselskabers investeringer i fossile selskaber. Udover at vise de samlede fossile investeringer, så viser den også investeringerne fordelt på kul, olie/gas-udvinding og olie/gas-transport, samt fordelingen på investeringer i hhv. aktier og obligationer. Find databasen her.

I samarbejde med

Partner organisation logo
Partner organisation logo
Partner organisation logo
Partner organisation logo

*Som ambassadører for den grønne omstilling anser vi det for helt centralt at vores kollektive pensionsopsparinger bidrager til at indfri målene i Paris-aftalen. Vores støtte til ”Grøn Pension Nu” er ikke nødvendigvis en konkret støtte til specifikke generalforsamlingsforslag eller specifikke kandidater til indvalg i pensionsbestyrelser, men en generel opfordring til at alle pensionskunder bruger deres indflydelse til at sikre mere ansvarlige og klimavenlige investeringer.