Skal din pension arbejde for den grønne omstilling?

Måden du med én handling mest effektivt kan gøre noget godt for klimaet, er ved at stemme til din pensionskasses generalforsamling. Det er fordi at pensionskasserne i Danmark råder over 5000 milliarder kroner. Det er ikke bare penge, der står på en konto, men penge der ‘arbejder’. Penge der altså i sidste ende er investeret i projekter og virksomheder, der påvirker klimaet.

Har du din pension i AkademikerPension, AP Pension, PKA, PAD, ISP, P+ eller PJD, kan du bruge din stemmeret til at flytte milliarder af pensionskroner ud af klimamæssigt og økonomisk risikable investeringer i kul, olie og gas.

Din stemme på dette års generalforsamlinger er vigtig. Tidligere afstemninger er afgjort af ganske få stemmer, så derfor er hver eneste stemme vigtig. Det tager kun få minutter at stemme: Du kan nemlig afgive en fuldmagt så vi fra AnsvarligFremtid kan stemme på vegne af dig. Find din pensionskasse i listen herunder for at se hvordan du kan gøre en stor forskel.

Hvis du er i tvivl omkring hvilken pensionkasse du har, kan du finde en liste på PensionsInfo.

Find dit pensionsselskab herunder

Flere pensionsselskaber vil blive tilføjet når deres generalforsamling nærmer sig

AkademikerPension

Magistre, Gymnasielærere, Psykologer

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 25 marts

Medlemmer har fremsat 1 klimaforslag (dagsordenens punkt 4.2), som du kan læse her eller her.

Støt op om klimaforslaget – afgiv fuldmagt via knappen herunder

PJD

Jordbrugsakademikere, Dyrlæger

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 17 april

Vi har klimaforslag med til generalforsamlingen i år. Det er dog ikke muligt at afgive fuldmagter endnu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, sådan kan du få information omkring hvornår det er muligt at afgive fuldmagt.

ISP

Diplomingeniører, der ikke er medlem af P+

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 27 april

Vi har klimaforslag med til generalforsamlingen i år. Det er dog ikke muligt at afgive fuldmagter endnu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, sådan kan du få information omkring hvornår det er muligt at afgive fuldmagt.

P+

Jurister, økonomer, statskundskabere, ingeniører m.fl.

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 17 april

Ved sidste års generalforsamling var der ikke fremsat medlemsforslag omkring klima, og vi indsamlede heller ikke fuldmagter. Årsagen er, at vi i øjeblikket har en løbende og konstruktiv dialog med P+ om at sikre at tidligere års generalforsamlingsforslag bliver gennemført, herunder forslag om frasalg af fossile selskaber og øget transparens.

Du kan læse mere om status på vores dialog med P+ her.

Hvis du gerne fortsat vil være orienteret om vores planer for den fremtidige dialog med P+, herunder eventuelle medlemsforslag på næste års generalforsamling, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

PAD

Arkitekter, Designere

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 18 april

Vi har klimaforslag med til generalforsamlingen i år. Det er dog ikke muligt at afgive fuldmagter endnu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, sådan kan du få information omkring hvornår det er muligt at afgive fuldmagt.

Er din pensionskasse ikke på listen?

Det kan der være flere grunde til.
Gå ind på dette link for at se en mere udtømmende liste

Sammen er vi stærkere

Jo flere fuldmagter vi samler ind jo stærkere står vi. Du gør en stor forskel ved at indsende en fuldmagt, og du kan gøre en endnu større en ved at få dem du kender med.

Vi anbefaler du eksempelvis skriver

Jeg har lige fået min pension til at arbejde for den grønne omstilling.
Det kan du også få din pension til! Klik her for at afgive en fuldmagt til at stemme for en grønnere pension.

Bliv klogere på danske pensionskassers fossile investeringer

Mellemfolkeligt Samvirke har i februar 2022 lanceret en stor søgbar database med et samlet overblik over alle 16 danske pensionsselskabers investeringer i fossile selskaber. Udover at vise de samlede fossile investeringer, så viser den også investeringerne fordelt på kul, olie/gas-udvinding og olie/gas-transport, samt fordelingen på investeringer i hhv. aktier og obligationer. Find databasen her.

I samarbejde med

Partner organisation logo
Partner organisation logo
Partner organisation logo
Partner organisation logo

*Som ambassadører for den grønne omstilling anser vi det for helt centralt at vores kollektive pensionsopsparinger bidrager til at indfri målene i Paris-aftalen. Vores støtte til ”Grøn Pension Nu” er ikke nødvendigvis en konkret støtte til specifikke generalforsamlingsforslag eller specifikke kandidater til indvalg i pensionsbestyrelser, men en generel opfordring til at alle pensionskunder bruger deres indflydelse til at sikre mere ansvarlige og klimavenlige investeringer.